Intressant av Nordebo

Klart läsvärda är Ola Nordebos senaste två inlägg där han dels på ledarplats funderar kring Umeås utveckling under fyra sekel, dels den blogg där han diskuterar befolkningsmålet 200 000 invånare i Umeå. Det var exakt den sortens debattinlägg jag efterlyste när jag i höstas gick ut och förespråkade såväl ny tillväxtvision för Umeå som ett högre befolkningsmål.

Vad jag anser är ingen hemlighet och jag har bloggat om det många gånger så jag ska inte upprepa mig. Idag i alla fall. Det nya befolkningsmålet på 200 000 invånare i Umeå senast år 2050 kommer att klubbas igenom på fullmäktigesammanträdet av en stabil majoritet ledamöter nu på måndag. Däremot är det viktigt att understryka poängen att för vår regions räkning är befolkningsutvecklingen inget nollsummespel – människor väljer faktiskt att flytta hit från andra delar av både Sverige och övriga delar av världen också. Det gäller framförallt att göra det så attraktivt i Umeå att de sedan väljer att stanna och jobba här.

Umeås politiker och de politiska partierna måste våga ha VISIONER för vad man vill med vår stad. Man måste våga sätta upp långsiktiga ambitiösa målsättningar och även peka ut strategier för hur vi ska nå dit. Om vi anser det vara positivt med tillväxt det vill säga. Det finns ju dom som inte anser det och det ska man ha all respekt för, även om jag inte delar deras uppfattning.

Idag blir det förmodligen en väng ut i skogen med Winston. Jag har ju varit borta mycket den senaste tiden, bl.a. i Stockholm, så jag känner att jag behöver ut och röra på mig. Och senare idag blir det fotboll. Ikväll kl. 18.00 är det dags att bänka sig framför tv:n för att se Sverige-Spanien. Om det sedan blir hemma eller ute på lokal är inte riktigt klart i skrivande stund. Spännande blir matchen hur som helst.