Fantastiska siffror!

Min Allianskollega Anders Sellström (kd) uppmärksammade tidigare idag på sin blogg de otroligt låga arbetslöshetssiffror vi har i Sverige idag. Rekordlåg arbetslöshet i riket och särskilt glädjande att ungdomarna nu får jobb. Tiidgare har Sverige utmärkt sig med Europas högsta ungdomsarbetslöshet.

Lika glädjande är siffrorna för Västerbotten. Arbetslösheten i länet fortsätter nämligen att minska. I maj var 2,1 procent av befolkningen i länet arbetslösa vilket är lägre än för ett år sedan. Trots den globala avmattningen i ekonomin förväntar sig Arbetsförmedlingen ingen ökning av arbetslösheten i år. Högst arbetslöshet i maj hade Vilhelmina med 3,6 procent. Moderatstyrda Bjurholm låg lägst med 1,5 procent.

Det är helt enkelt fantastiska siffror vi ser just nu. Människor får jobb och kan därmed bidra till fortsatt tillväxt och satsningar på välfärden.