Umeå behöver fler höga hus

Jag läste i tidningarna att det planerade byggnationerna på Öbacka strand väntas komma igång rätt snart och den planerade första inflyttningen skulle kunna ske redan nästa sommar. Det är mycket bra, Umeå behöver fler lägenheter för att klara av att fortsätta växa.

Bostadsbolaget Bostaden vill bygga högre hus på Ön en det som är föreslaget går det att läsa i tidningarna. De lyfter fram vikten av högre hus för att klara ekonomin och för att få effektivitet i byggandet. Det är ett välkommet utspel som vi Moderater välkomnar. Det är inget fel med fler höga hus i Umeå. Om befolkningsmålet på 200 000 innevånare innan 2050 ska kunna nås går det inte att bygga bara några våningar utan det krävs att centrala byggnader kommer upp i våningshöjd. Umeå behöver fler höga hus!

På VK: s debattsida igår går ledande verksamhetschefer för barn- och ungdomssjukvården i Norrland ut i en gemensam debattartikel för att varna för vad konsekvenserna för en splittrad region i norr kan bli. De varnar bland annat för att de redan fungerade samarbetet i regionen bryts, avsaknaden av konsekvensanalys samt att med en mindre region blir det dyrare att upphandla. Det hissas även en varningsflagg för hur den framtida läkarutbildningen i norr ska bli om förslaget blir verklighet. Detta med mycket mer har vi Moderater lyft fram för att visa på hur NUS roll i Norrland riskerar att försvagas om de föreslaga regionplanerna blir verklighet. Processen måste ta en tankepaus och inte fortsätta att hastas fram.