Kärnkraft, skriftliga omdömen och bötfällning

Enligt det internationella energisamarbetet IEA måste 32 nya kärnkraftverk byggas varje år om världen ska klara av att halvera utsläppen av växthusgaser till år 2050. Dessutom krävs en kraftig utbyggnad av vindkraften. Ja, det ger onekligen perspektiv på vad som krävs för att rädda vårt klot från den globala uppvärmningen. Det visar samtidigt hur fel ute Sverige varit som planerat (ja, man har ju t.o.m. hunnit stänga ett) stänga väl fungerande och säkra kärnkraftverk, bara för att stundom tvingas importera smutsig kolkraft istället. Hög tid för vår Alliansregering att ompröva energipolitiken till förmån för mer kärnkraft.

Igår tog regeringen beslut om att införa obligatoriska skriftliga omdömen från åk 1 redan från höstterminen. Omdömen får vara betygsliknande men den exakta utformningen får varje skola avgöra. Denna reform är också välkommen och ingår i det paket som vi gick till val på. Tydligare information i skolan till förälfdrar och elever om faktiska resultat är något som alla vinner på.

Debatten om nedskräpningen i Umeå fortsätter. I dagens VF uttalar sig min s-kollega Lennart Holmlund och vill bötfälla de som skräpar ned. Ja, det borde ju vara självklart eftersom det redan idag är ett BROTT att skräpa ned och kan väl redan med dagens lagstiftning leda till att man ska betala böter. Om jag är rätt informerad. Problemet är väl snarast att det inte är något prioriterat brott för polisen som har till uppgift att bötfälla. Vi kanske borde se över möjligheten att kommunens personal får bötfälla nedskräparna på plats, om nu inte polisen har tid att göra det.