Nej till sänkta hastigheter på de stora vägarna i länet m.m.

En enig styrelse för regionförbundet Västerbotten säger nej till att sänka hastighetsgränserna i länet. Vi i styrelsen har yttrat oss över Vägverkets förslag till hastighetsförändringar på de nationella vägarna i Västerbottens län. Vi säger nej till allmänna sänkningar på länets 110-vägar och om detta råder fullständig politisk enighet. I remissförslaget fanns flera förslag om att sänka den tillåtna hastigheten till 90 km/h. Med de långa avstånden i länet och den glesa trafik som gäller här finns det ingen anledning att bifalla förslaget. Det besynnerliga är att de föreslår höjd hastighet i södra Sverige och hos oss i norr handlar förslagen mest bara om sänkningar.

I VK och VF kunde vi igår läsa om en större grupp klottrare som polisen nu har lyckats få tag på. Efter omfattande arbete har man kunnat ringa in några av Umeås värsta klottrare och man har tydligen fått tag i mycket bevismaterial. Vid fällande domar väntar skadestånd för var och en på uppemot flera hundra tusen kronor. Bra. Klottrarna förstör allmän och privat egendom utan att blinka och förfular det offentliga rummet å det grövsta. Det måste leda till konsekvenser för brottslingarna.