Skola och vänsterns demokratisyn

Noterar med intresse den omsvängning som skett inom socialdemokraterna när det gäller skolpolitiken. Nu säger man sig acceptera att betyg ska sättas tidigare och i fler steg än vad som skett hittills. Regeringens förslag om betyg från årskurs sex och fler steg kommer alltså att få en bred parlamentarisk uppslutning och det är natruligtvis positivt. Men detta lär svida hos många s-politiker ute i landet. Inte minst här i Umeå brukar ju (s)kolpolitikerna snarast hävda att betyg är av ondo – och nu är plötsligt Alliansen och Socialdemokraterna på riksplanet överens om att betyg ska sättas redan från årskurs sex. Jojo. Men jag ska samtidigt passa på att ge beröm för socialdemokraternas linje i övrigt om betygen – de kräver att alla betygsstegen ska ha fastställda kriterier och det borde ju vara självklart, men tyvärr är det inte så i det förslag som är ute på remiss. Här borde regeringen vara öppna och ödmjuka nog att lyssna på (s). Faktiskt.

Vänsterpartiet har kongress denna helg. Man blir ju skrämd av rapporterna därifrån. En av de motioner som väntas väcka debatt är en motion om synen på Kuba. Här är det tydligen många som vill upprätta kontakter med kommunistiska Kuba – även om partistyrelsen vill avslå motionen är det SJU (!) partistyrelseledamöter som reserverat sig till förmån för bifall. Man anser att ‘kubanerna är lika fria som vi i Sverige’ !!!!! Så alla som inbillade sig att Vänsterpartiet inte längre består av en massa galna kommunister kan lugnt tänka om – dom finns där, och är väl företrädda i högsta ledningen. Att endast tillåta ETT parti och fängsla politiska motståndare och journalister är alltså helt okej för ett parti som vänsterpartiet. Trevligt…..INTE! Ska bli intressant att höra hur ombuden från Västerbotten röstar om den motionen, inte minst hur Tamara Spiric, gruppledare i Umeå, lägger sin röst…..