Brännbollsyra, ordförandeklubba och Företagarnas kongress 2008

Idag drar Brännbollsyran igång. Moderata Ungdomsförbundet (MUF) har ett lag och förhoppningsvis hinner jag upp till Mariehemsängarna för att se någon av deras matcher – jag har tagit för vana att göra det varje gång det är brännbollsyra. Laget brukar sällan vinna mer än en match – de är bättre på politik. Och lika bra är väl det i och för sig 🙂 LYCKA TILL MUF!

På förmiddagen har vi sammanträde med styrelsen för Blå Vägen och E12-Alliansen. Då ordföranden har anmält förhinder får jag som vice ordförande träda in och svinga ordförandeklubban. Avsikten är att vara färdig i god tid innan lunch.

Direkt efter lunch börjar Företagarnas rikskongress, som jag är inbjuden till. Kongressen pågår fredag-söndag. Kul att de lyckats få arrangemanget hit till Umeå och Västerbotten. Ska följa diskussionerna på kongressen med intresse.

På återhörande!