Alliansens budget för 2009

Igår presenterade Allians för Umeå vårt budgetförslag för Umeå kommun. Det är nu tredje året i rad som vi enats om tagen i den ekonomiska politiken och denna gång täcker budgetförslaget in det mesta. Utöver alla förslag i rent ekonomiska termer, så har vi samtidigt presenterat 58 olika uppdragsyrkanden som spänner över en rad olika områden.

En sammanfattning av budgeten skulle kunna se ut enligt nedan, saxat från ett pressmeddelande som gick ut igår.

Alliansens budget för Umeå kommun år 2009:

Alliansen är bekymrad över kommunens näringslivsklimat. För att komma till rätta med det presenterar vi ett paket för bättre företagsklimat. I det ingår en skattesänkning med 1 krona under en fyraårsperiod. För en familj med normalinkomst, där båda arbetar, skulle det ge 5000 kr mer i plånboken per år. I förslaget finns även en rad andra åtgärder i form av bland annat införandet av så kallad utmaningsrätt och ökad konkurrensutsättning av kommunal verksamhet, för att förbättra klimatet för företagande i vår kommun. Målsättningen är att innan utgången av 2010 bli rankad som en av de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimatet.

För att rätta till bristerna i Umeås skolor när det gäller ordning och reda och barngruppernas storlekar föreslår Alliansen ett paket för en bättre barnomsorg och skola. I budgetförslag finns extra medel för att nå målsättningen med 15 barn per grupp samt möjliggöra att minska klasstorlekarna i högstadiet till riktvärdet 20 elever per klass.

En annan punkt i Allians för Umeås budget är ett klimatpaket. För att minska bilåkande och underlätta för cyklister föreslås att den planerade gång- och cykelbron vid Lundåkern/Bölesholmarna byggs. En annan nyhet i årets budgetförslag från Alliansen är att de vill utreda förutsättningarna för spårbilar och rälsbussar vid strategiska platser i Umeå.

Utöver detta tillkommer satsningar som exempelvis byggande av ny fotbollshall på Nolia och mer pengar till klottersanering och renhållning.

Vill ni läsa hela förslaget är det numera utlagt på vår hemsida www.alliansforumea.se