Alliansen presenterar budget idag

Idag presenterar Allians för Umeå vårt gemensamma alternativ till budget för 2009. Det sker i samband med förmiddagens arbetsutskott. Sedan offentliggörs budgetförslaget i samband med presskonferensen efter lunch. Lite senare lägger vi också ut dokumentet på Alliansens hemsida www.alliansforumea.se

Med stigande förvåning kan vi läsa om Sören Wibes accepetrande av att bli partiordförande för Junilistan. Trots att han fortfarande betraktar sig som socialdemokrat, och trots att han fortfarande tänker rösta på (s) i riksdagsvalet, så ställer han upp som ledare för ett annat parti. Tala om förvirrat (för att uttrycka sig diplomatiskt). Behövs det ingen genuin politisk eller ideologisk övertygelse för att bli ledare för ett parti? Eller för den delen för att gå med i ett parti? Tydligen fick han frågan helt apropå av Nils Lundgren när de sprang ihop på en flygplats. Seriöst….NOT! Men tydligen är det fler i högsta ledningen som består av partiavhoppare. Det säger ju också någonting.