Miljömål, särtaxa och mindre klasstorlekar

Hann inte blogga på morgonkvisten så nu kommer det några rader direkt från fullmäktigesammanträdet istället.

Just nu pågår debatt om Umeå kommuns lokala miljömål. Vi var på det stora hela överens mellan partierna i kommunsstyrelsen, men nu har det kommit ett antal förändringsförslag från rättvisepartiet, vänstern och så klart miljöpartiet. Miljöpartiet har en konstig inställning till att bebygga centralt i Umeå. Trots att det är bättre att bygga centralt (eftersom det innebär mindre bilåkande) så vill miljöpartisterna att man ska bygga det mesta utspritt över hela kommunen och det innebär per definition mer bilåkande och mer utsläpp.

Senare idag ska vi behandla frågan om särtaxa i Stöcksjö. Vi moderater har behandlat frågan ett varv till och kommit fram till att vi inte kan stödja föreliggande förslag. Om det sedan blir ett avslagsyrkande eller återremiss diskuteras i skrivande stund. Ett avgörande skäl är att det blir fel att först tvinga in de boende till det kommunala systemet och först sedan meddela att anslutningskostnaden blir dubbelt så hög som normalt. Umeå kommun ska, bl.a. via sina bolag vara förutsägbar och inte genom sitt agerande tvinga människor från hus och hem. Dagens förslag om särtaxa i Stöcksjö måste därför antingen avslås alternativt återremitteras för att få en annan konstruktion.

En annan fråga som vi ska besluta om är Alliansens förslag om mindre klasstorlekar i högstadiet. Glädjande nog så står alla partier bakom motionen, t.o.m. socialdemokraterna som initialt var emot. Återigen en framgång för Alliansen.