Förslaget om 200.000 blir verklighet

Har nu gått igenom tidningshögen från veckan som gått och jag kan nöjt konstatera en sak: Mitt förslag från fullmäktigesammanträdet i november om att öka ambitionsnivån på tillväxttakten i Umeå – och sikta mot 200.000 umebor år 2050 – blir nu verklighet. Socialdemokraterna lägger in förändringen i sitt huvudförslag inför 2009 och därmed kommer förslaget om nytt befolkningsmål för Umeå att gå igenom i KF.

Jag hälsar det med tillfredställelse. Återigen får vi gehör för ett av våra förslag och det här är onekligen ett av de mer genomgripande för Umeå kommuns långsiktiga utveckling.

Umeå ska sikta högt och ambitiöst. Men det är viktigt att komma ihåg det som vi moderater hela tiden upprepat sedan debatten drog igång om visioner och befolkningsmål – det förutsätter också förändrad politik på flera områden och en ny tillväxtstrategi. Att bara byta en siffra mot en annan är ju i sig tämligen ointressant. Det måste finnas konkreta förslag och idéer bakom det hela.

Nu stunder ett antal möten under dagen. Har man varit borta fem dagar är det mycket som hunnit samlas på hög. Kan också avslutningsvis gratulera en av våra MUF-are, Isac Öberg, som i gårdagens Blodomlopp kom på 32:a plats i herrarnas 5 km. Väl kämpat!