Fortsatt positiv utveckling i Västerbotten

Ser att arbetslöshetssiffrorna fortsätter utvecklas i en positiv riktning. I april fortsatte arbetslösheten nedåt och är nu nere på 2,5% jämfört med 3% vid samma tid förra året. Ungdomsarbetslösheten, som den förra regeringen fullständigt nonchalerade, har minskat med nära 20 procent jämfört med förra året, från 3808 till 3050.

I media kan vi också läsa att regeringens arbetsmarknads politik nu också tydligt slår igenom. Antalet nystartsjobb har ökat från 236 till 424 stycken, en ökning med nära 80 procent. Samtidigt finns 892 personer i jobb- och utvecklingsgarantin och 24 nyinvandrade personer har instegsjobb.

Den positiva utvecklingen för vårt län och landet i övrigt fortsätter således. Till de socialdemokrater, däribland Lennart Holmlund i Umeå, som hela tiden spyr galla över regeringen och utvecklingen på arbetsmarknaden så vore det motiverat med några motfrågor: Vad är problemet med att så många fler nu har ett jobb att gå till jämfört med när (s) satt vid makten? Vad är problemet med att människor går från bidrag till arbete? Vad är problemet med att befolkningen nu är mindre sjukskriven än tidigare? Vad är problemet med att statens finanser är urstarka? Vad är problemet med att vi nu kan satsa mer pengar än tidigare på värlfärden?

Svara på det, Holmlund & Co.