Företagsklimatet återigen

Lennart Holmlund (s) fortsätter enligt dagens Vk att skylla på allt mellan himmel och jord för att Umeå åter rasar i rankingen av de svenska kommunernas företagsklimat. Denna gång är det massmedias fel.

Det är beklagligt att vi inte kan föra debatten i något annat tonläge. Holmlund menar att media är ‘lydiga bandhundar’ till Svenskt Näringsliv, som återigen anklagas för att vara en kampanjorganisation. Oss i Alliansen anklagar han för att vi inte nämner ‘Näringslivsbarometern 2008’ – en undersökning som Umeå kommun själv beställt för att se hur de företag som haft kontakt med kommunen uppfattar servicen. Låt mig svara så här: Jag anser att vi skall använda såväl Svenskt Näringslivs kommunranking som kommunens egen beställda Näringslivsbarometer. De båda undersökningarna kompletterar varandra.

Men Socialdemokraternas inställning är livsfarlig – allt som visar på brister hos Umeå kommun avfärdas mer eller mindre som högerpropaganda och förtal. Lås oss istället gå igenom område efter område, för att finna förbättringspoential. För självklart finns det brister, det finns det i alla orgnaisationer. Och låt oss en gång för alla sluta att skjuta på budbäraren. Det är inte organisationen Svenskt Näringsliv som kritiserar Umeå kommun. De redovisar bara svaren från ett stort antal företagare i vår kommun.

Det finns flera saker vi omdelbart kan åtgärda för att förbättra förutsättningarna vår kommun. Från Alliansens sida kommer en rad förslag att presenteras om två veckor då vi lägger vårt alternativ till budget för Umeå kommun. Men ett givet inslag är att sänka Umeås kommunalskatt, som är i stort sett högst i landet. Det är inget bra konkurrensmedel. Och det finns fler exempel.

Fortsättning följer.