Nedskräpning och regionfrågan

Bra att Carl Arnö och kommunen, enligt gårdagens VF nu tar krafttag när det gäller de nationella Skräpplockardagarna, och uppmanar alla skolor och förskolor i Umeå att också engagera sig. Ju fler vi blir, desto bättre. Kommunen måste ju också ställa upp och hjälpa till med material – sopsäckar, handskar och annat som kan tänkas behövas.

9 av 10 norrbottningar är emot en regionsammanslagning med Västerbotten. Kan tänka mig att det blir liknande siffror om västerbottningarna tillfrågas. Alla partier lokalt satte som en förutsättning för en regionbildning att den skulle ha en folklig förankring – det är ju ganska uppenbart att man inte är i närheten av det. Att dessutom dela upp Norrland i två delar är ju en högst olycklig lösning. Det bästa är att låta frågan bero åtminstone tills valet 2014. Precis som vi moderater har föreslagit. Men storregionförespråkarna kanske inte är så intresserade av vad befolkningen tycker? Men än finns det tid att ta sitt förnuft tillfånga.