Diskussion om infrastruktursatsningar

Är på plats i Stockholm för sammanträde med Utbildningsberedningen och SKL. Igårkväll deltog jag i ett intressant möte med moderata kommunföreträdare och partiets ledamöter i riksdagens trafikutskott.

Ett givet samtalsämne var höstens infrastrukturproposition, och de kommande satsningarna på vägar och järnväg. Efter åratal av åsidosättande sker nu en satsning på infrastruktur i Sverige och det är verkligen på tiden. Inte minst vi i Umeå har ju tvingats se hur Umeåprojektet med ringleden kring staden har skjutits på framtiden gång på gång.

Förhoppningsvis håller det denna gång ända in i mål, så att Umeåprojektet blir en del i regeringens närtidssatsning. Inte minst kommunens medfinansiering och Volvos intresse av detsamma talar till vår fördel. Men det gäller att vi inte slappnar av utan på alla fronter jobbar med gemensamma krafter för att det ska bli av. Jag drog en lans för prioriteringen av Umeå vid gårdagens olika diskussioner inom partiet. Så klart. Det känns i alla fall som vi har mycket på fötterna i vår argumentation.

Nu väntar strax ett gemensamt möte med alla Alliansföreträdare i SKL, där vi ska lyssna till de fyra statssekreterarna på regeringens samordningskansli.