Om elevers betygsättning av lärare….

..skriver Ola Nordebo idag på en signerad text på VK:s ledarsida. Förslaget sågas och jag delar Nordebos synpunkter till punkt och pricka. För visst är förslaget en rest av den gamla flumskolans tankegods, där läraryrket nedvärderas och undermineras.

Dessvärre har ju ledande socialdemokrater i Umeå uttalat sig positivt till förslaget -att elever ska betygssätta sina lärare – och därför lämnade jag igår in en interpellation till Margareta Rönngren i frågan. Så frågan kommer debatteras på nästa kommunfullmäktigesammanträde.

IP:n lyder enligt följande:

Interpellation till För- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (s):

Ska verkligen Umeås lärare betygssättas av sina elever?

Ledande socialdemokrater i kommunen har på olika sätt nu uttalat sig positivt till tanken på att eleverna ska få betygssätta sina lärare i Umeå. Dels Lennart Holmlund på sin blogg, dels Margareta Rönngren i ett uttalande i VF. Personligen anser jag att förslaget är dåligt och direkt kontraproduktivt för skolans verksamhet, men det vore intressant om socialdemokraterna kunde utveckla sina idéer något.

Mina frågor till Margareta Rönngren (s) är:
1. Anser du att eleverna i Umeå ska betygsätta sina lärare?
2. Delar du Holmlunds uppfattning om att elevernas betygsättning av sina lärare ska styra lärarnas lönesättning?
3. Hur ska eleverna utbildas i bedömning av pedagogisk förmåga och betygssättning av densamma? Räcker det med en termin på lärarhögskolan för samtliga elever i Umeå kommun, eller har ni tänkt lösa den delen på annat sätt?
4. Ser du inga som helst problem med att eleverna får sätta betyg på sina lärare?

Anders Ågren
Kommunalråd, m