Framgång med hushållsnära tjänster

Ett av regeringens vallöften var att införa skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Det trädde i kraft 1 juli 2007 och har av allt att döma blivit den framgång vi hoppades på.

Enligt statistik från Skatteverket har 45 000 svenskar begärt avdrag för hushållsnära tjänster i årets deklaration, främst för städ- och trädgårdsarbete. 57 procent av ansökningarna kommer från kvinnor.

En talesman för Skatteverket konstaterar att det efter första halvåret får anses vara rätt många. Och att det dessutom finns anledning att tro att det kommer öka under 2008 när det går att få det som en förmån från sin arbetsgivare också. Merparten av ansökningarna gäller medel- och höginkomsttagare, men även låginkomsttagare utnyttjar möjlighet till avdrag – en av tio har en årsinkomst som är mindre än 133 000 kronor.

Således har regeringens kritiker återigen fått fel. Ännu ett vallöfte kan bockas av.