Budgetberedning, länkar i kedjan och fungerande vapen

Efter några dagars uppehåll från politiken drar det så igång igen med full kraft. Idag har jag ett antal möten, och efter lunch fortsätter vi med sammanträde med budgetberedningen, som består av kommunstyrelsens arbetsutskott med tjänstemän. Kommunens budget för 2009 kommer sedan formellt att klubbas den 16 juni i fullmäktige.

Resten av veckan fortsätter i samma stil: arbetsutskott, näringslivs- och planeringsutskott, budgetberedning, två dagar i Stockholm med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) samt besök i Umeå från den moderata Riksorganisationen i slutet av veckan.

Ser att åklagarmyndigheten brottas med allvarliga ekonomiska problem, vilket jag hoppas att regeringen snarast uppmärksammar och åtgärdar. Regeringen satsning på fler poliser är välkommen och viktig, men problemet är bl.a. att åklagarmyndigheten inte fått motsvarande satsningar. Det innebär att ärenden läggs på hög när polisen lyckas utreda fler brott, medan åklagarsidan inte hinner med. Det är förvisso bara en av orsakerna, men här måste regeringen se rättsväsendet som en helhet. Varje länk i kedjan måste hålla.

Avslutningsvis har försvaret skickat iväg svenska soldater med opålitliga vapen. Enligt tidningsuppgifter idag har svenska fallskärmsjägare skickats till Kongo med vapen som slutat fungera mitt under en eldstrid. Soldaterna hade innan resan vädjat om att få samma vapen som SSG, vilka var dyrare och mer avancerade – detta eftersom de inte litade på de aktuella AK5:orna. Vid längre automateld blir det lätt totalstopp. Men nya vapen fick de inte. Och precis som de befarade så slutade flera vapen att funka mitt i en eldstrid med 30-40 milismän. Det är ju en skandal av stora mått! Skickar vi iväg svensk trupp utomlands måste de ha fungerande utrustning.