Framgång för Alliansen idag!

Idag har ett enhälligt arbetsutskott beslutat att bifalla Alliansens motion om att minska klasstorlekarna på högstadiet. Vi är mycket nöjda att både socialdemokraterna och vänstern gick på samma linje som Alliansen!

Fortsättning följer. Nu ska jag iväg på ett lunchmöte.