Dra ditt strå till stacken för ett renare Umeå!

Vi är många som upprörs över hur det runt om i vår kommun – på gator, torg och i parker – skräpas ner på ett ofta fullkomligt svinaktigt sätt. Glas krossas, skräp kastas överallt, grovsopor dumpas både här och där. Umebor blir förbannade och turister förundras över sakernas tillstånd. Att kommunen i folkmun fått epitetet "Skräp-Umeå" är ingen bra reklam. Vår offentliga miljö har på många ställen blivit en soptipp – det är dags att göra något åt det!

Umeå kommun har nyligen beslutat, efter förslag från oss moderater, att delta i kampen om utmärkelsen Årets kommun, som koras en gång per år av stiftelsen Håll Sverige Rent. Tävlingen belönar den kommun vars invånare är bäst på att aktivera sig mot nedskräpning.

Håll Sverige Rent har i flera år hållit i kampanjen Nationella Skräpplockardagar. Kampanjen är ett upprop mot nedskräpningen som uppmuntrar människor att manifestera genom att plocka skräp i närmiljön. Skräpplockardagarna infaller på våren (från vecka 17 till slutet av maj månad) när snön har försvunnit och i en gemensam aktion rensas då gator, skolgårdar och parker från skräp av förskolor, skolor, kommuner, föreningar, privatpersoner m.fl. Under Skräpplockardagarna 2007 deltog nära 200 000 personer i kampanjen – 80 000 fler än 2006. I Umeå deltog då ett antal skolor och förskolor – totalt 838 personer från vår kommun.

Låt oss i år göra Umeå till Sveriges renaste stad! Umeå kommun kan spela en stor och viktig roll i kampen mot nedskräpningen, samtidigt som vi får tillfälle att göra en massiv mobilisering bland våra invånare mot nedskräpningen som förfular Umeå. Några kommuner uppmuntrade exempelvis sina invånare att delta i Skräpplockardagarna genom att bl.a. erbjuda verktyg och inspirationsmaterial. En tydlig trend är också att fler och fler kommuner runt om i landet ställer upp i denna manifestation.

Men du kan som privatperson själv engagera dig – gå in på hemsidan för Håll Sverige Rent och registrera dig idag
Själv registrerade jag mig igår morse. Ju fler vi blir, desto större chans att Umeå blir nummer ett: http://www.skrapfrimiljo.nu/sa/node.asp?node=2059

Dra ditt strå till stacken för ett renare Umeå!