Vägfrågan och kommunens ekonomi på KF

Idag har det debatterats stort och smått på fullmäktige. En av de längre debatterna hittills blev kring kommunens medfinansiering för att få igång byggandet av ringleden kring Umeå. Debatten visade på en tydlig skiljelinje mellan Alliansen och (s) å ena sidan, det tillväxtfientliga vänsterblocket (rs, v, mp) å andra sidan. Som bekant har vi inom Alliansen och sossarna gått ihop om en överenskommelse där kommunen förbinder sig att bidra till medfinansiering för att staten ska skynda på byggandet av ringleden. Och förverkligandet av det är avgörande för att vi ska kunna lösa miljöproblemen i centrala stan, samtidigt som det också är en förutsättning för Umeås framtids tillväxt när det gäller företagsetableringar och annat. Nyttan medfinansieringen motiverar mer än väl kommunens insatser – därtill är vi nödd och tvungna då statens satsningar på infrastruktur inte räcker till. Trots regeringens utökade satsningar.

Just nu pågår redovisningen av kommunens bokslut 2007. En genomgång av sedan länge kända siffror. Umeå kommun gjorde ett plus på 156,7 miljoner. Det motsvarar ca 90 öre i skatt – och visar att kommunen tar ut för hög skatt av sina invånare. För tredje året pratar vi mer eller mindre om ett All time high när det gäller resultatet. Och väger vi in bolagen så blir resultatet hela 286,9 i plus.

Det ger oss ett starkt argument för skattesänkning inför den nu pågående budgetprocessen beträffande 2009-års budget.

Vägfrågan och kommunens ekonomi på KF

Idag har det debatterats stort och smått på fullmäktige. En av de längre debatterna hittills blev kring kommunens medfinansiering för att få igång byggandet av ringleden kring Umeå. Debatten visade på en tydlig skiljelinje mellan Alliansen och (s) å ena sidan, det tillväxtfientliga vänsterblocket (rs, v, mp) å andra sidan. Som bekant har vi inom Alliansen och sossarna gått ihop om en överenskommelse där kommunen förbinder sig att bidra till medfinansiering för att staten ska skynda på byggandet av ringleden. Och förverkligandet av det är avgörande för att vi ska kunna lösa miljöproblemen i centrala stan, samtidigt som det också är en förutsättning för Umeås framtids tillväxt när det gäller företagsetableringar och annat. Nyttan medfinansieringen motiverar mer än väl kommunens insatser – därtill är vi nödd och tvungna då statens satsningar på infrastruktur inte räcker till. Trots regeringens utökade satsningar.

Just nu pågår redovisningen av kommunens bokslut 2007. En genomgång av sedan länge kända siffror. Umeå kommun gjorde ett plus på 156,7 miljoner. Det motsvarar ca 90 öre i skatt – och visar att kommunen tar ut för hög skatt av sina invånare. För tredje året pratar vi mer eller mindre om ett All time high när det gäller resultatet. Och väger vi in bolagen så blir resultatet hela 286,9 i plus.

Det ger oss ett starkt argument för skattesänkning inför den nu pågående budgetprocessen beträffande 2009-års budget.