Debattartikel och fullmäktige idag

I dagens VK finns en debattartikel som jag skrivit tillsammans med ordföranden för M-kvinnorna i Sverige, Magdalena Andersson. Vi diskuterar arbetsformerna för politiken, och konstaterar att det är hög tid att ändra villkoren för att vara aktiv i politiken och de politiska partierna. På senare tid är det många politiker, inte minst kvinnor, som av olika skäl tvingats hoppa av. Nu senast Kristinas Axén Olin. Det är inte längre hållbart att förvänta sig att de som vill engagera sig politiskt samtidigt ska offra kväll efter kväll och helg efter helg, för att delta i diverse politiska träffar. Höjden av politiskt engagemang ska inte vara att gå på flest sammanträden – tyvärr finns det en sådan underliggande norm i partierna. Här har alla partier ett stort ansvar. Jag är övertygad om att det skulle kunna gå att minska antalet sammanträden/möten rejält utan att det påverkar något i övrigt. Själv brukar jag i de sammanhang där jag själv är ordförande gå efter devisen ‘När du kallar till ett möte – kom ihåg att du stjäl andra människors tid!’. Då lär man sig att inte kalla till möten i onödan. Genom att ändra arbetsformerna och kraven skulle vi kunna bredda gruppen av människor som är beredda att ta på sig politiska förtroendeuppdrag, och samtidigt både förnya och föryngra skaran av politiker.

Idag har vi kommunfullmäktige. Det är en lång, lång rad av interpellationer och enkla frågor som skall debatteras. Utöver det så är det stora numret kommunens årsredovisning för 2007. Samtidigt så känns det som att vi har debatterat den ett antal gånger vid presskonferenser redan, så vi får väl se om det blir någon längre diskussion i fullmäktige. Antagande av detaljplan för Sandåkern finns också på dagordningen.

Eventuellt blir det någon blogg från sammanträdet idag. Men hur som helst – på återhörande!