Miljöbilsrace, försvaret, gasell-lista

Senare idag på eftermiddagen kommer jag och Lennart Holmlund (s) att tävla mot varandra i ett miljöbilsrace uppe hos en bilhandlare på Ersboda. Tja, tävlingen går alltså ut på att förbruka så lite drivmedel som möjligt när man är ute och kör. Ska bli intressant att se hur det går.

Nu kommer ännu ett förslag om att slakta förband inom försvaret. Ja, alltså av det lilla försvar som finns kvar i landet. Det har ju blivit en ständigt återkommande historia, men man trodde att man skulle slippa se det under en borgerlig regering. Svensk försvars- och säkerhetspolitik får inte reduceras till en strikt ekonomisk fråga. Bland raden av dåliga förslag ser jag att man tänkt lägga ned F21 i Luleå. En tröst i eländet är att de lämnar verksamheten i Umeå orörd, men sammantaget ser det inte bra ut. Förhoppningsvis tar den borgerliga regeringen sitt ansvar och stoppar detta.

Dagens Industri har presenterat en rakninglista över de 99 företag som växer snabbast i landet, och drivs av unga entreprenörer. Återigen väcker det frågor kring lokalt företagsklimat och annat. Umeå finns överhuvudtaget inte med på listan – däremot företag från Sundsvall, Skellefteå och Luleå om jag är rätt informerad.