Vårprop, koncern VD, dagens möten och kvällsaktivitet

Idag presenterar finansminister Anders Borg (m) vårpropositionen. Sedan tidigare är det känt att regeringen väntar med de konkreta satsningarna till höstens budgetproposition – idag kommer man bara att pensla ut de breda dragen inför kommande år. Och mycket är redan känt. Enligt prognoserna kommer statsskulden halveras under kommande år, vilket visar vilken positiv utveckling som sker inom svensk ekonomi trots internationell turbulens. Samtidigt kommer satsningar på pensionärerna, samtidigt som avsikten är att genomföra det tredje steget i jobbavdraget. Infrastruktur, skola och psykiatri är andra områden som kommer få mer pengar under kommande år.

Igår meddelade UKF:s VD Bertil Hammarstedt att han kommer avgå. Avskedsansökan är inlämnad. Inom koncernledningen skall vi inom kort sätta igång med rekryteringen av en ny VD. Posten ställer oerhört hårda krav och det är viktigt att få rätt person på platsen. Samtidigt är det bra att Hammarstedt fortsätter slutföra uppdragen att färdigställa godsbangården och resecentra kopplat till Botniabanan – oavsett partifärg har jag hittills inte hört någon kritik mot Hammarstedts sätt att utföra sina uppdrag som VD. Tvärtom.

Idag har vi både möte med näringslivs- och planeringsutskottet samt kommunstyrelsen. På förmiddagen torde det mest intressanta vara fördjupad översiktsplan för Ön, och på eftermiddagen behandlar vi kommunens bokslut för 2007. Men siffrorna för det är redan kända. Återigen gjorde kommunen ett mycket starkt resultat.

Ikväll blir det kampanj med de lokala partiföreningarna. Trodde det skulle bli flygbladsutdelning, men eftersom det fortsätter snöa av och till kanske vi fortsätter dela ut isskraporna. Det var då populärt bland umeborna sist vi var ute på Strömpilen.