Bra med fler platser på polisutbildningen

Idag kom det besked från Rikspolisstyrelsen att Umeå får behålla fler platser på polisutbildningen än vad som var tänkt från början. Det är mycket välkommet då det verkligen behövs fler poliser, särskilt i Norrland. Trots att det blir färre platser än tidigare är det viktigt att se att det är mot bakgrund av att Alliansregeringen nu utökar antalet poliser i landet från 17000 till 20000. Det är en ökning med 3000 poliser i yttre tjänst som nu kommer att bidra till att göra Sverige till ett tryggare land att bo i.