Bra besked om infrastruktur och skatten!

Dagens besked från Alliansens partiledare om fortsatta skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare, genom ett tredje steg i jobbavdraget, är välkommet. Exakt hur mycket skatten ska sänkas får vi uppenbarligen besked om först i höstens budgetproposition. Hur som helst är signalen betydelsefull.

Andra viktiga satsningar på bl.a.infrastruktur är också på gång. Regeringen konstaterar att det finns utrymme dels för satsningar i närtid, dels fortsatta satsningar under kommande planeringsperiod. Förhoppningsvis finner vi även Umeåprojektet med ringleden som en del i den satsning som ska presenteras i höst.