Umeå klättrar på miljöranking!

Idag kom Naturskyddsföreningens rakning av hur Sveriges kommuner jobbar med klimatfrågorna.

Vi kan vara stolta över att Umeå hamnar på plats 16 av 209 kommuner, vilket är en förbättring jämfört med förra året då vi hamnade på 34:e plats. Vi ska se till att klättra ytterligare under kommande år.

Vi har över partigränserna varit överens om att öka kommunens insatser för en bättre miljö. Åtgärdsprogrammet för att förbättra luftkvaliteten i centrum är en sådan. Upphandling av miljöbilpool, satsningar på kollektivtrafik, utbyggnad av cykelnätet m.m. är viktiga åtgärder i detta arbete.