Släpp prestigen, Lennart Holmlund!

Lennart Holmlund kastar sig in i debatten om handeln i Umeå.

Men det är bara att konstatera fakta, Holmlund. Handeln, och då syftar jag på sällanköpsvaruhandeln, har halkat efter i Umeå. Det dämpar den tillväxt som vi båda så hett vill se i vår kommun.

P.g.a. för få attraktiva handelsytor i lämpliga lägen har Umeå missat många nyetableringar. Och som vi kan se idag så hämmas även expansion för etablerade Umeå-företag.

Allt beroende på att sossarna vägrar erkänna att de gjort fel när det försökt styra all ny ytkrävande handel till ett enda område. Det är också av den anledningen som flera partier i fullmäktige vill skrota den nuvarande planekonomiska handelspolicyn.

Det rör sig om många, många jobb som går Umeå förbi. Och skatteintäkter till det allmänna som kommunen går miste om år efter år. Såväl Företagarna som Svensk handel vill öppna upp för mer handel på Ersboda och det har de helt rätt i.

Nej, låt oss underlätta nya handelsetableringar istället för att motarbeta. Vill företag etablera sig på Klockarbäcken ska de få göra det. Vill företag etablera sig på Strömpilen ska de få göra det. Och vill företag etablera sig på Greenzone ska det få göra det! Att fler människor får jobb är väl positivt? Det borde vi kunna vara överens om, Holmlund.