Bokslut, Stornorrfors och infrastrukturprojekt

En nyhet i media idag är att Umeå gör ett av de bästa ekonomiska resultaten i landet för år 2007. Men ta ett djupt andetag….. för siffrorna som har basunerats ut stämmer inte till att börja med. Vi har heller inte fått någon rapport i kommunledningen, och vid kontroll igår så kunde vårt ekonomikontor meddela att SCB:s uppgifter inte är korrekta. Vi får en första rapport den 25 mars, om jag kommer ihåg datumet rätt. Däremot pekar det mesta på att Umeå kommun gör ett mycket starkt resultat igen.

I tisdagskväll gjorde moderaterna i Umeå ett studiebesök på Stornorrfors kraftstation, vilket var mycket givande. Att kommunens ägande av ca 1/4 inbringar ca 100 miljoner kr extra per år till kommunkassan kände alla till – men vad ligger bakom? Hur fungerar verksamheten? Ja, det var frågor som besvarades under kvällen. En mycket imponerande verksamhet är det som bedrivs. Ett besök rekommenderas varmt!

Läser att förseningar och inställda infrastrukturprojekt – bl.a. på grund av de generösa möjligheterna till överklaganden – riskerar kosta staten 70 miljarder kr fram till år 2020. Så här kan vi inte ha det i Sverige. Nödvändiga lagar och regler måste ändras och anpassas till verkligheten. Regeringen verkar också vara beredd att ta itu med problemen. Självklart ska berörda sakägare ha en möjlighet att överklaga ett beslut, men det måste vara nån rim och reson i det hela.