Stabila medlemssiffror

Igår hade Västerbottensnytt gjort en undersökning om hur det såg ut med partiernas medlemssiffror i länet. De senaste dagarna har det ju kommit rapporter från riksmedia om att alla partier tappar medlemmar och intresset för politik minskar.

Trenden var väl densamma här i Västerbotten, med undantag för oss moderater som tvärtom hade lyckats notera en marginell ökning (med fem medlemmar) från året innan. Hur som helst är det glädjande att vi har en stabil medlemsbas. Sett över tid ligger vi ungefär på samma siffror nu som år 1999.

Förklaring? Dels tror jag att det faktum att vi numera har en god stämning i partiet bidrar till att människor tycker det är kul att vara med igen, dels har vi börjat ha mer aktiviteter än tidigare.

Sen är det bara att konstatera att vi har väldigt svårt att rekrytera medlemmar i åldrarna 25-45 år, men jag har förstått att det ser ungefär lika ut i övriga partier. Och är det något vi alla har anledning att reflektera över är det just den höga medelåldern i partierna – för på sikt är det inte hållbart med den utveckling vi nu ser.