Har (s) redan sålt ut Umeå som huvudort i Norrland?

Det är alltid bra med omvärldsbevakning. Läs gärna lördagens NSD, om ni får möjlighet.

Kommer ni ihåg att jag nyligen varnade för att Umeå riskerar tappa positionen som huvudort i Norrland, om förslaget om att bilda två ‘storregioner’ i Norrland drivs igenom? Risken var ju uppenbar, eftersom den statliga koncentrationsutredningen redan tidigare pekat ut Luleå som den naturliga huvudorten för en region bestående av Västerbotten och Norrbotten. ‘Varifrån kom den absurda tanken?’, ‘Skrämselpropaganda’…. var några av angreppen mot oss moderater när vi höjde ett varningens finger i luften.

Således…….Lästips: lördagens NSD. Socialdemokraterna i vårt norra grannlän föreslår nu offentligt att Luleå blir huvudort i den kommande regionen Övre Norrland. Umeå ska få behålla regionsjukvården (Ja, tack för det, men var skulle den annars ligga?), men istället ska den statliga verksamheten med länsstyrelse och landshövding hamna i Luleå. I artikeln duckar Umeås Lennart Holmlund (s) och vill inte binda sig för det ena eller det andra.

Frågan är ju om det redan är uppgjort? Risken är väl att kommunalrådet i Luleå Karl Petersen (s) inte är ute i ogjort väder, utan redan har diskuterat det med sina s-kollegor i Västerbotten. Det skulle också förklara sossarnas helomvändning i Västerbotten. Från att ha vägrat acceptera en tvåregionslösning i Norrland, så svängde man oväntat 180 grader och var plötsligt positiva till en uppdelning av Norrland i två delar. Allt för att få hasta vidare med planerna på nya regionsbildningar i samband med valet 2010.

Som ett brev på posten kommer nu att Luleå, enligt socialdemokraterna, ska bli huvudort i den nya regionen Övre Norrland.

Lennart Holmlund måste nu tala klarspråk. Det var inte länge sedan både jag och Holmlund gemensamt sågade den statliga koncentrationsutredningen som pekade ut Luleå som huvudort i norr. Nu vill Holmlund plötsligt inte uttala sig. Har han redan sålt ut Umeå som huvudort i Norrland till förmån för Luleå? Om inte, så borde han högt och tydligt ta avstånd från s-kommunalrådet Karl Petersens förslag. Om det inte redan är avgjort bakom (s)tängda dörrar förstås. I så fall är det ett stort svek mot Umeå och Västerbotten.

Tanken på att dela upp Norrland i två regioner (ja, snarare två småregioner eftersom det saknar tillräckligt befolkningsunderlag) är feltänkt från början till slut. Förhoppningsvis kommer det bli ett tydligt nej från regeringens sida till en sådan ansökan.