Mindre klasstorlekar på högstadiet

Idag är det fullt upp med möte efter möte efter möte. På förmiddagen behandlas bl.a. en motion från oss i Alliansen, där vi har föreslagit mindre klasstorlekar på högstadiet.

En förutsättning för lärande i skolan är att man kan erbjuda en god arbetsmiljö, som präglas av lugn och ro. Tidigare har en levnadsvaneundersöknng visat att 2/3 av flickorna i åk 9 i Umeå uppger att de aldrig har lugn och ro i skolan. Det är inte acceptabelt. Då måste vi från politiskt håll försöka förbättra möjligheterna till en lugn arbetsmiljö.

Ett sätt är att minska klasstolekarna. Det har vi menat måste vara en prioriterad uppgift för denna mandatperiod.

Alla partier håller med oss utom…..socialdemokraterna. Sossarna hävdar – på fullt allvar – att det är bättre med STORA KLASSER på högstadiet. Man skriver ‘Tvärtom gör stora klasser att läraren ‘tvingas’ till en bättre planering och struktur för undervisningen. Större grupper gör även att elever kan hitta likasinnade med specialintressen som gör att de får draghjälp av varndra.’ Man konstaterar samtidigt att mindre klasstorlekar skulle bidra till att minska lärarnas arbetsbelastning, men det verkar inte spela någon roll när det gäller att bli mer positiv till vår motion.

Tragiskt! Umeå styrs alltså av en s-ledning där målet är så stora klasser som möjligt på högstadiet… Inte undra på att elevernas aldrig får någon lugn och ro i klassrummet!

Det blir en intressant debatt i fullmäktige om detta.