Stärk samarbetet i Umeåregionen ytterligare

En av dagens nyheter var att förslag har väckts i Robertsfors om att utreda möjligheten att slå samman kommunen med antingen Umeå eller Skellefteå.

Redan idag pågår ett väl fungerande samarbete mellan kommunerna inom Umeåregionen, d.v.s. Umeå, Nordmaling, Vännäs, Bjurholm, Vindeln och Robertsfors. Detta samarbete har utvecklats och fördjupats under senare år och fungerar riktigt bra. Ambitionen är att ytterligare knyta samman våra kommuner och i största möjliga mån göra kommungränser blott till ett streck på kartan. Allt i syfte att förbättra för människorna som bor i våra kommuner.

Om detta sedan leder till kommunsammanslagningar ska jag låta vara osagt. I så fall måste det vara på initiativ från de mindre kommunerna, så att det inte uppfattas som att Umeå ska svälja alla med hull och hår.

Men i sak är det inga problem. Från Umeås håll skulle vi så klart välkomna de kommuner som vill gå ihop med oss. Men då får initiativet komma från dem. Om Robertsfors vill gå ihop med Umeå så är man hjärtligt välkommen.