Demokrati och Holmlund

Lennart Holmlund (s) hotar att Umeå kommun ska avbryta allt samarbete med Storumans kommun om den styrande Alliansen där samarbetar med utbrytarna från vänstern. Så kan man INTE resonera.

Jag delar Holmlunds fördömande av det gäng som brutit sig ur – de borde omedelbart avsäga sig alla sina politiska uppdrag, eftersom de blivit invalda på ett partimandat av väljarna. MEN. Nu har vi tyvärr en lagstiftning som möjliggör detta – då kan vi inte hota Storumans kommunledning med olika sorters sanktioner, för att de försöker hitta former för att fortsätta styra sin kommun.

Umeå kommun ska inte bestämma vilka som ska styra i Storumans kommun!! Skärpning, Holmlund. Och vi ska verkligen inte börja skrota allt länssamarbete, t.ex. inom Blå Vägen-förenngen, p.g.a. detta.

Det finns inget demokratiskt i det synsätt som Holmlund framför. Vad blir nästa steg för Holmlund? Ska Umeå kommun avbryta allt samarbete med de kommuner i länet där det sitter människor som Holmlund inte gillar??

Jag anser att utbrytarpolitikerna i Storuman måste säga ifrån sig sina politiska uppdrag. Det har de en moralisk skyldighet att göra gentemot väljarna. Men låt för tusan inte dessa turer påverka samarbetet i länet mellan våra kommuner. Så mycket uppmärksamhet är inte avhopparna värda.