Årets första fullmäktige

Så har det blivit dags för årets första fullmäktigesammanträde. Dagordningen är fullspäckad. Ett antal frågor kommer upp till debatt: ska stadsbiblioteket flyttas? vad händer på Östra Gymnasiet? tänker (s) stoppa upphandlingen av miljöbilpool i Umeå? befolkningsmål på 200 000 invånare, införande av kommunalt vårdnadsbidrag m.m.

Dessutom ska nytt bostadsförsörjningsprogram antas. Där råder bred enighet så någon större debatt borde inte behöva uppstå där, men man ska aldrig säga aldrig har jag lärt mig….. Min motion om att göra Umeå till Sveriges renaste stad kommer också upp till behandling, och av allt att döma så går den igenom. Hittills har alla partier varit positiva och det är mycket bra. Umeå är ibland så nedskräpat att man får skämmas över hur det ser ut. Dags att ta krafttag och mobilisera opinionen!