Minnesdag för Förintelsens offer

Idag samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. 27 januari är den internationella minnesdagen för förintelsens offer – samma datum som koncentrationslägret Auschwitz befriades år 1945. Minnesdagen 27 januari lyfter fram engagemanget hos alla som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. I vår kommun arrangeras en minnesstund i Umeå Stads Kyrka senare idag och jag är en av dem som kommer att hålla tal. Kom gärna dit och visa ert engagemang.

Vi får aldrig glömma det fruktansvärda öde som drabbade det judiska folket under 30- och 40-talet, likväl som andra grupper som homosexuella, romer, handikappade vilka alla utsattes för nazisternas förbrytelser.

Tyvärr upprepas massmord och förföljelser än idag. Mänskligheten har inte lärt sig av misstagen. Den konservative 1700-tals politikern Edmund Burke uttryckte det på följande sätt: "Det enda ondskan behöver för att segra är att de goda ingenting gör."

Det är en sanning än idag.