Umeborna positiva till målet 200.000!

Heja Umeå! Det är med stor tillfredställelse som jag tagit del av VK:s opinionsundersökning om hur umeborna ser på målet 200.000 invånare senast år 2050.

Det är ju bara en och en halv månad sen vi diskuterade målet i fullmäktige och redan så tycker 47 procent att det är en bra målsättning. Bara 23 procent är negativa.

Detta bådar mycket gott! Jag har hela tiden hävdat att en ny vision för Umeås utveckling (som bl.a. innehåller nytt befolkningsmål) måste ha ett tydligt stöd hos umeborna.

Dagens undersökning pekar på att det finns en stor förståelse för behovet av fortsatt tillväxt i Umeå. För oss som kämpar för att vår kommun ska fortsätta växa så är umebornas uppfattning mycket välkommen. Den ger oss råg i ryggen inför den fortsatta processen med att bygga staden Umeå.