Behåll fri parkering för miljöbilar

Fri parkering för miljöbilar
Socialdemokraterna drev igår igenom att Umeå kommun ska avskaffa den gratis parkering för miljöbilar, som funnits i 8 år. Miljöbilar har fått parkeras gratis de första två timmarna. Nu har (s) lyckats få för sig att det är miljöbilarnas fel att centrum har dålig luftkvalitet. Tjena. Det är ett dåligt beslut och sänder fullständigt fel signaler.

Vi bör behålla fri parkering som positivt incitament för att uppmuntra övergången till miljöbilar. Däremot bör begreppet miljöbil vidgas i Umeå, och omfatta exempelvis snåla dieselbilar. Vi borde alltså anta samma definition som Vägverket, som har en bredare definition. Då skulle fler, inte färre, få gratis parkering.

Ökade satsningar på infrastruktur!
Idag skriver Borg och Torstensson på DN-debatt att regeringen tänker satsa mer pengar på väg och järnväg kommande år. Besked ska ges i höstens budgetproposition. Mycket goda nyheter! Fortsatta infrastruktursatsningar är nödvändiga för Sveriges tillväxt, inte minst för oss häruppe i norr. Bra att Ådalsbanan är ett av objekten som pekas ut.