Oroande om förseningar

Idag kan vi läsa att Vägverkets beslut om dragningen av Västra Länken riskerar försenas. Förhoppningsvis blir det inte mer än en månad, som det står i artikeln. Blir det en försening på åtta månader så är väl risken att vi inte kan bli aktuella i Umeå för en s.k. OPS-lösning överhuvutaget. Avsikten har ju hittills varit att man under våren skulle presentera det/de projekt i Sverige som skulle bli aktuella för OPS-lösningar. Ett första steg för att Umeå skulle kunna vara det utvalda projektet, var att Vägverket skulle ta beslut om vilken dragning den Västra Länken skulle få. Om det beskedet fortfarande gäller så kan en försening på åtta månader innebära att ringleden runt Umeå i genomförande hamnar nån gång efter år 2020. Fullständigt oacceptabelt.

Vi kanske får med information om detta idag, när vi har sammanträde med Näringslivs- och planeringsutskottet.

På ledarplats kommenteras ytterligare en undersökning som ger dåligt betyg åt Umeås företagsklimat. Vi har all anledning att ta åt oss och lyssna på alla synpunkter, negativa som positiva. Man skulle önska att även (s) kunde göra det. Idag har vi hur som helst upp en motion från Alliansen som handlar om att uppmuntra fler kommunanställda att ‘starta eget’, knoppa av verkamhet eller bilda intraprenader. Tjänsteskrivelsen är positiv, men slutar ändå i att motionen ska anses besvarad. Tråkigt. Den borde kunna bifallas rakt av i så fall. Inte minst för att just bidra till ett bättre företagsklimat i Umeå.