Befolkningssiffror m.m.

Som vi kunnat läsa i tidningarna så pekar de preliminära befolkningssiffrorna för Umeå på en ökning med ca 500 personer för år 2007. De definitiva siffrorna från SCB dröjer ett tag till innan de blir klara. Borrar vi djupare i det material som kommunen har ser vi emellertid att antalet umebor som flyttat härifrån är det största någonsin under ett enskilt år: 6650 personer.

Det innebär att även 2007 är Umeås flyttnetto negativt (det är alltså fler som flyttar från Umeå, än som flyttar hit). I detta faktum ligger också en viktig nyckel till att öka befolkningstillväxten i Umeå. Färre ska välja att lämna Umeå, fler måste välja att flytta hit. Då är arbetsmarknaden A och O. Vi måste bli bättre på att erbjuda t.ex. pratikplatser, skapa nya jobb och bättre karriärmöjligheter än idag. Människor vill gärna bo i Umeå, men flyttar så klart dit jobben finns. Och här brister det fortfarande, trots högkonjunktur. 6650 personer har valt att flytta under 2007. Tänk om vi kunde möjliggöra fler jobb i Umeå – då skulle vi snabbt kunna förändra tillväxtsiffrorna till något betydligt bättre.

Avslutningsvis en liten parentes. Med en ökande befolkning krävs det såklart fler bostäder, och många spännande områden är nu på gång i Umeå. Läste just på nätet att 1400 personer står i kö för de nya bostadsrätterna som ska börja byggas på Öbacka Strand. Bra att vi lyckades få igenom planerna på de nya bostäderna där! Det blir ett oerhört attraktivt bostadsområde, centralt och med fin utsikt över älven. Och efterfrågan på att få bo där är som synes stor.