200 000 invånare, fredligt i länet och sista sammanträdet

Idag har jag inne en debattartikel i VK där jag utvecklar mina tankar om att Umeå borde höja ambitionsnivån och sikta på 200 000 invånare år 2050. Skriver bl.a. om VARFÖR vi borde göra det. Samt några förslag på vad som måste göras/förändras för att det ska vara möjligt att nå dit. För visst är det möjligt nå målet 200 000 invånare i Umeå, det understryker inte minst flera forskare.

Brottsförebyggande rådet har presenterat en rapport om brottsligheten bland ungdomar. Rapporten heter Ungdomar och brott i Sveriges län och gäller åren 1995-2005. Vi kan glädja oss åt att ungdomarna i vårt eget län Västerbotten är de fredligaste i landet, tillsammans med dem från Västernorrland. Det går ju också i linje med det vi vet sedan tidigare – att Umeå har överlägset lägst brottslighet bland jämförbara städer.

Idag har vi de sista formella sammanträdena för året. Först LAKO och interimstyrelsen för det nya Regionförbundet på förmiddagen, sedan Kommunförbundets styrelse påeftermiddagen.