Minskad EU-avgift, etanol och Alliansen

Ser en blänkare om att Sverige, efterförhandlingar mellan finansministrarna, får sänkt EU-medlemsavgift med 4 miljarder per år från år 2009. Samtidigt ska det gälla retroaktivt från 2007. Bra nyhet. Pengarna kan göra bättre nytta här hemma.

Frågetecknen kring etanolen fortsätter. Samtidigt som antalet etanolbilar i Sverige slår rekord, så ökar kritiken kraftigt från forskarhåll. Man menar att etanolen är en återvändsgränd. Både miljömässigt och ekonomiskt. Det har belysts i ett antal reportage bl.a. i DN Och idagens ledare på DN kan man läsa förljande:
‘Ekonomerna Bengt Kriström, Per Kågeson och Marian Radetzki påpekade i en viktig genomgång i Dagens Industri tidigare i år (1/10) att en övergång till etanol ger gigantiska kostnader till ingen nytta för klimatet.

Svensk etanol saknar helt förutsättningar att klara sig kommersiellt. Vetenskapliga studier av amerikanskt jordbruk, som är mer energiintensivt, visar att fossilbehoven är cirka 110 procent av den energi etanolen representerar. Eller som forskarna sammanfattar: ‘Insatserna av fossilenergi är alltså större än den utvunna energin!’ Resultaten av dessa livscykelanalyser blir således att utsläppen av växthusgaser ökar i stället för att minska.’

Lennart Holmlund (s) ger sig på Alliansen i Umeå på sin blogg idag. Han menar att vi inte är överens om någonting, utöver vår alternativbudget. Som vanligt tar han i så han nästan spricker.

Beträffande planeringsfrågorna är det ingen nyhet att ställningstagandena där, sedan decennier tillbaka, inte följer någon blockpolitiks skiljelinje i Umeå.

När det iövrigt gäller Alliansen i Umeå kan vi konstatera att vi har ett program som sammanfattas i budgetalternativet, som numera spänner över fler områden än under tidigare mandatperioder. Vi har på 12 månader lämnat in 7 gemensamma motioner, vilket är dubbelt så mycket som under hela förra mandatperioden. Så steg för steg utvecklar vi vårt gemensamma Alliansalternativ – sen är det ju så att vi är fyra olika partier och alltid kommer ha olika uppfattningar i vissa enskilda frågor. Annars skulle det ju inte behöva finnas fyra partier på den borgerliga kanten.