Odenberg, Bali & Fly me to the moon

Förre försvarsministern Mikael Odenberg (m) går idag till angrepp på både regeringen och efterträdaren Sten Tolgfors. Jag har alltid tillhört dem som tyckt bra om Odenberg – han var en skicklig och kompetent m-företrädare. Däremot tycker jag att han sakta men säkert håller på att förstöra sitt eftermäle. Dagens våldsamma angrepp skriker bara ‘surt sa räven’. Han borde hålla sig för god för sådant.

Jag kanske var lite snabb när jag kommenterade Balimötet igår. Jag citerade Expressen, men deras redogörelse var inte helt korrekt. I slutversionen av överenskommelsen verkar siffer-målen vara borttagna. Beklagligt. Hur som helst verkar kärnkraften gå mot en renässans om vi ska lyckas minska utsläppen av växthusgaser. Konkreta åtgärder måste sättas in över hela jordklotet.

Årets ‘Fly me to the moon’ har jag blivit utnämnd till på VK:s ledarsida, med anledning av förslaget om ny målsättning: 200 000 invånare i Umeå senast år 2050. Tackar särskilt för det epitetet – finns det nåt bättre än när Frank Sinatra sjunger just ‘Fly me to the moon’? Skivan spelas här hemma av och till, ska erkännas. Skämt å sido: i sak tänker jag inom kort återkomma till frågan om befolkningsmålet på debattplats. Noterar att Nordebo ändå verkar uppskatta debatten om höjda ambitionsnivåer för Umeå.