Holmlunds syn på demokrati/diktatur samt opinionsmätningar

Lennart Holmlund anser att USA snarast är att likna vid ‘världens största diktatur’. Han gör jämförelsen utifrån USA:s agerande i klimatförhandlingarna. Det får ju en att fundera vad Holmlund lägger i begreppet diktatur respektive demokrati. Att USA tillsammans med länder som t.ex. Kina inte tar sitt ansvar i klimatfrågan är solklart. Där har vi samma uppfattning, jag och Holmlund.

Men att detta skulle innebära att USA kvalificerar sig som världens största diktatur, pekar på att Holmlund borde sätta sig i skolbänken och lära sig vad demokrati respektive diktatur står för. Länder som Nordkorea, Kina, Kuba är alltså att föredra ut demokratisk aspekt i Lennarts värld… Eller? Vi har ju ett bra universitet i Umeå som borde kunna ge honom en grundkurs i begreppen demokrati och diktatur.

Opinionssiffror
Idag kom en opinionsmätning för vårt län. SCB-siffrorna (november 2007) nedbrutna för Västerbotten. Det är ju ingen rolig läsning för oss i Alliansen. Med lite drygt 3 år kvar till valet gäller det att gå på offensiven. Siffrorna ser ut enligt nedan:

s: 54,1%
m: 13,2%
v: 10,7%
fp: 6,9%
mp: 5,7%
C: 5,7%
kd: 3,1%
Övr: 0,6%