Klimatöverenskommelse på Bali

Alla medier rapporterar nu om överenskommelsen på Bali. Trots att det hela efter två veckors tuffa förhandlingar verkade vara på väg att haverera, så svängde USA plötsligt och accepterade en kompromiss. Enligt Expressens nätupplaga har man kommit överens om:

– Minskning av koldioxidutsläppen. USA ska halvera sina utsläpp till 2050. Alla andra i-länder ska minska med 20-40 procent fram till 2020.
– Åtgärder för att skydda de mest utsatta och fattiga områdena mot klimatförändringarnas konsekvenser, som exempelvis översvämningar.
– Stora satsningar på ny miljövänlig teknik och överföring av den nya tekniken till utvecklingsländerna.
– Samarbete att få fram ekonomiska resurser för att kunna genomföra förändringsarbetet.

Det verkar alltså finnas hopp ändå. Nu fortsätter också arbetet inför toppmötet i Köpenhamn år 2009, då ett nytt formellt avtal ska skrivas under. Nu gäller det bara att man gör verklighet av allt. Att man går från ord till handling. Det handlar ju faktiskt om planetens överlevnad – makthavarna runt om på vår jord måste upp till bevis.