Jämställd stadsplanering

För den som har en lucka i almanackan på onsdag kan jag tipsa om ett seminarium som Umeå kommun arrangerar under rubriken ‘Jämställd planering’. Avsikten med projektet är att få fler delaktiga i stadens utformning, så att den används och tilltalar alla invånare. Information kommer också presenteras kring vad kommunen gör idag på detta område.

Hälften av landets kvinnor känner sig otrygga när de vistas utomhus på kvällarna och i Umeå tror jag t.o.m. att siffrorna ser ännu värre ut. Det är inte acceptabelt – alla har rätt till staden och det offentliga rummet. Det finns mycket som kan göras för att öka trygghetskänslan. Genom att kommunen arrangerar s.k. trygghetsvandringar, förbättrar belysningen och i samarbete med polis, föreningsliv, kyrka mfl får fler vuxna att vara ute på kvällarna kan vi nå en bit på vägen. Det finns så klart mer att göra.

Detta var en av punkterna vi diskuterade senast på mötet med UmeBRÅ, och frågan ligger högt upp på vår prioriteringslista. Umeå har statistiskt sett MINST brottslighet av jämförbara städer, vilket är mycket positivt. Samtidigt finns det en utbredd känsla av otrygghet och det är allas vår ansvar att arbeta för att alla – kvinnor som män – också verkligen ska kunna känna det tryggt att vandra genom Umeå en sen afton.

Jämställd stadsplanering

För den som har en lucka i almanackan på onsdag kan jag tipsa om ett seminarium som Umeå kommun arrangerar under rubriken ‘Jämställd planering’. Avsikten med projektet är att få fler delaktiga i stadens utformning, så att den används och tilltalar alla invånare. Information kommer också presenteras kring vad kommunen gör idag på detta område.

Hälften av landets kvinnor känner sig otrygga när de vistas utomhus på kvällarna och i Umeå tror jag t.o.m. att siffrorna ser ännu värre ut. Det är inte acceptabelt – alla har rätt till staden och det offentliga rummet. Det finns mycket som kan göras för att öka trygghetskänslan. Genom att kommunen arrangerar s.k. trygghetsvandringar, förbättrar belysningen och i samarbete med polis, föreningsliv, kyrka mfl får fler vuxna att vara ute på kvällarna kan vi nå en bit på vägen. Det finns så klart mer att göra.

Detta var en av punkterna vi diskuterade senast på mötet med UmeBRÅ, och frågan ligger högt upp på vår prioriteringslista. Umeå har statistiskt sett MINST brottslighet av jämförbara städer, vilket är mycket positivt. Samtidigt finns det en utbredd känsla av otrygghet och det är allas vår ansvar att arbeta för att alla – kvinnor som män – också verkligen ska kunna känna det tryggt att vandra genom Umeå en sen afton.