Hårdare straff, positiva beslut och Blå Vägen/E12-Alliansen

Regeringens utredare har nu presenterat förslag för att skärpa straffet för mord i Sverige. Det är välkommet och inte en dag för tidigt. Vi i Alliansen gick till val på att skräpa straffen för våldsbrott och det måste vara långa och kännbara straff för det grövsta av dem alla – mord. VK hade också en ledare på detta tema idag.

Igår möttes vi av två positiva beslut – överklagandena av byggandet av såväl Botniabanan som bostadsområdet Öbackastrand avslås. Därmed är det full fart framåt. När det gäller bostadsområdet så ska visst de första boende kunna flytta in redan 2009 – och kön av intresserade är visst lång.

Strax är det dags för årets sista sammanträde med styrelsen för Blå Vägen/E12-Alliansen. Då ordföranden Lilly Bäcklund har förhinder så är det idag jag som håller i klubban under mötet. En rad frågor är uppe på dagordningen: Kvarkentrafiken, aktivitetsplan för 2008 m.m.