Bra att bygget av Botniabanan får fortsätta

Vid elva idag kom äntligen beskedet att bygget av Botniabanan får fortsätta. Nu måste det bli ett slut på alla förseningar, så att järnvägen kan byggas färdigt. Färdigställandet av järnvägen har skjutits upp alltför länge, med förseningar och fördyringar som följd. Dagens dom från miljööverdomstolen är mycket välkommet.