Moderata omprövningar m.m.

Omprövningar
Idag presenterade Filippa Reinfeldt och Per Schlingmann planerna för den arbetsgrupp som Filippa R själv kommer leda när det gäller att förnya den moderata sjukvårdspolitiken. Jag tycker att det i stora drag är en rätt väg att gå. Vårt partis politik har ibland – i alla fall i debatten – fokuserat väl mycket på själva ägarfrågorna. Svensk sjukvård håller världsklass, men det finns uppenbara problem med tillgänglighet till vården och arbetsmiljön för personalen. Här finns mycket att förbättra.

Det behövs bättre rehabilitering
Sedan Alliansen vann valet har vi drivit en politik för att få fler i arbete och det senaste året har utanförskapet minskat med 11 procent. Tyvärr är det fortfarande många som arbetar mindre än de skulle vilja, till största delen långtidssjukskrivna eller människor med sjuk- och aktivitetsersättning.

Vi vet att många av dessa människor både kan och vill jobba, och det är viktigt att ta tillvara den arbetsvilja och förmåga som de faktiskt har. Därför är det bra att regeringen nu satsar ca 3,4 miljarder på bla. en utvecklad företagshälsovård och inrättandet av en rehabiliteringsgaranti för åren 2008-2010. Vi måste göra det lättare för långtidssjukskrivna att ta ett första steg åter in på arbetsmarknaden. Ju längre man är sjukskriven, desto större är risken att man aldrig kommer tillbaka i arbetslivet.