UmeBRÅ, kärnkraft och svanen

Brottsförebyggande arbete lokalt
Igår hade vi möte med Umeå Brottsförebyggande Råd, som är ett nätverk bestående av representanter från kommunen, polisen, kyrkan, landstinget och näringslivet. Vi antog bl.a. verksamhetsplan för 2008. Bland de största elva städerna i Sverige så är Umeå den stad som har lägst brottslighet – ett faktum som ibland glöms bort. Vi har lägst antal anmälda brott per 100.000 invånare. Umeå är en trygg stad, även om det så klart inträffar mycket elände här också. Varje brott är ett brott för mycket.

Vi har i politisk enighet beslutat satsa mer pengar på det brottsförebyggande arbete i Umeå under kommande år – medel som ska gå till allt från att få fler vuxna i de miljöer där ungdomar finns, ‘trygghetsvandringar’ på stan, riktad utbildning till skolpersonal, föräldrastödsprogram, motverka nyttjande av droger bland unga etc.

Kärnkraft
På dagens DN-debatt skriver s-veteranen Rolf Alsing om behovet av en politisk uppgörelse mellan Alliansregeringen och socialdemokraterna om kärnkraften. Jag delar hans synpunkter. Att få tillstånd en långsiktig överenskommelse om kärnkraftens bevarande vore ett positivt besked – för miljön, för medborgarna och för våra företag.

Svanen på Nydala
Tja, nog låter ungdomarnas förklaring som en himla efterhandskonstruktion. Om man inte ville svanen något illa – varför kastar man då sten på den?? Det klart att dom fattar att svanen skulle skadas eller dö om de allihop försökte bombardera den med stenar. Och att de sedan heroiskt försökte rädda den och i slutändan ge den en fin begravning….. Jojo, att döma av bilden så var det ju en väldigt hänsynsfull begravning: med svanens huvud krossat under stenbumlingen så försöker man tända eld på den…. fin begravning.

Nu vet polisen enligt VK vilka ungdomarna är. Utmärkt. Även om de är för unga för straffpåföljd, så måste ju de sociala myndigheterna kopplas in och jag förutsätter att man redan kontaktat föräldrarna. Ungdomar som ägnar sig åt djurplågeri är en tydlig varningssignal om att allt inte står rätt till.